Succesvol Beleggen

In het algemeen wordt vastgoed gezien als een interessante beleggingscategorie, zowel voor institutionele beleggers als voor vermogende particulieren. Mede door de lage rente en rendementen op bijvoorbeeld obligaties en de volatiliteit van aandelen is de belangstelling voor vastgoed als belegging alleen maar toegenomen.

Kansen van beleggen in vastgoed

De grote institutionele beleggers hebben doorgaans te maken met toekomstige verplichtingen zoals pensioen- of verzekeringsuitkeringen. Zij zullen altijd op zoek zijn naar voldoende dekkingsgraad om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast is het voor deze groep van belang om het rendementsrisico te minimaliseren. Door investeringen te spreiden, kan het risico aantoonbaar worden verlaagd, zeker als de rendementen van de verschillende beleggingen een lage mate van samenhang (correlatie) vertonen. Vastgoed heeft van nature een lage correlatie met assets als obligaties en aandelen, waardoor het toevoegen van vastgoed aan een gemende portefeuille vaak zinvol wordt geacht. Of vastgoed daarnaast ook een goede inflatiehedge is, is de vraag. De meeste huurcontracten worden immers wel met inflatie geïndexeerd, maar bij commercieel vastgoed wordt er toch vaak weer gecorrigeerd naar de markthuur. Dat maakt beleggen in huurwoningen nog interessanter.

Ook particulieren weten de vastgoedbeleggingsmarkt steeds vaker te vinden, ondanks de relatief grote kapitaalbehoefte, de illiquiditeit en de moeilijkheid om risico’s te spreiden bij een kleine portefeuille. Dankzij een aantal ontwikkelingen is de markt van direct vastgoed voor particulieren goed bereikbaar geworden. Denk daarbij aan de toenemende concurrentie op de financieringsmarkt, crowdfunding of closed-end vastgoedfondsen. Toch kampen veel beginnende, particuliere vastgoedbeleggers met een gebrek aan marktkennis of inhoudelijke vastgoedkennis om deze risico’s aan te durven.

Risico’s van beleggen in vastgoed

Uiteraard is geen enkele belegging zonder risico, de recente financiële crisis heeft dit wel aangetoond. Niettemin zijn er diverse zaken waar een belegger in vastgoed op moet letten, zowel bij aankoop als bij de exploitatie van het object. Bij de aankoop van een object is het o.a. belangrijk om te onderzoeken hoe zeker de continuïteit van de huurstroom is en wat de bouwkundige en milieutechnische staat is van het object. Daarnaast is een onderzoek naar de juridische en fiscale toestand aan te bevelen. Ook tijdens de exploitatie spelen onzekerheden als huuropzeggingen, exploitatiekosten en onderhoud. Ook is het belangrijk te weten hoe om te gaan met niet betalende huurders of wijzigingen in de huurwetgeving. Het kopen van vastgoed en de exploitatie hiervan is een intensief proces dat tijd, aandacht en investering vergt. Niet alleen om de cashflow te waarborgen maar ook voor instandhouding of verbetering van de marktwaarde. Banken vinden dit belangrijk in het kader van de LTV (Loan To Value). Daarnaast zal er uiteindelijk ook weer afscheid van het vastgoed worden genomen.

Dat vastgoed voor beleggers een goede kans biedt is duidelijk. Het is wel zaak om risico’s zoveel mogelijk te beperken of zelfs weg te nemen en het rendement te optimaliseren. Dat kan op strategisch portefeuilleniveau, op complexniveau of op objectniveau. Voor beginnende vastgoedbeleggers kan een deskundige aankoopbegeleiding en het uitbesteden van beheer hieraan een flinke bijdrage leveren. Ook partijen die al in vastgoed actief zijn, kunnen vaak profiteren van de marktkennis van makelaars en van efficiency en kostenreductie in beheer. Ook dat zorgt vaak voor het verlagen van risico en het verhogen van rendement. Hierdoor verdient de dienstverlener zijn kosten voor de belegger ruimschoots terug.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment